QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của khách hàng và đặt sự bảo mật dữ liệu là ưu tiên hàng đầu. Để đảm bảo điều này, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ tòa án.

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cần thiết với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các tổ chức tài chính, bảo hiểm để thực hiện các giao dịch thanh toán. Tất cả thông tin cá nhân được truyền qua các cổng an toàn và được lưu trữ trong môi trường tuyệt mật. Chúng tôi áp dụng các biện pháp hạn chế và giám sát nghiêm ngặt cả về dữ liệu nội bộ và dữ liệu từ bên ngoài.

Chúng tôi chỉ gửi thông báo về các khuyến mại qua email cho khách hàng và cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc này và không chia sẻ, sửa đổi, sao chép hoặc sử dụng nội dung của RIO66 hoặc nhân bản máy chủ không thuộc RIO66 mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và đảm bảo an ninh thông tin cho khách hàng của mình. Sự tin tưởng và sự hài lòng của khách hàng là trọng tâm của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để duy trì một môi trường an toàn và bảo mật cho tất cả các thành viên tham gia vào RIO66.